Sostenibilitat

Rocamar

Sostenibilitat

Plenament conscient des dels seus inicis de la importància de la sostenibilitat i de la cura del medi ambient, Rocamar ha dut a terme en els últims anys una inversió molt important en energies renovables

2007

Primera fase amb una instal·lació solar fotovoltaica de 113 kWp a la nau Indalmarsan, ocupant els 1.250 m2 de tota la coberta sud. La inversió va ser de 540.000 € i la instal·lació permet una producció de 145.000 kWh/any d’energia neta, així com l’estalvi d’unes 100 tones d’emissió a l’atmosfera de CO2/any. 

2021

Al febrer d’aquest any es posa en marxa la nova instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 57,33 kWp en els 450 m2 de les marquesines de la nau. La inversió de 58.000 € permet una producció de 74.000 kWh/any i aconsegueix estalviar l’emissió d’unes 51,7 tones de CO2/any a l’atmosfera. 

2023

Al maig, amb una inversió de 40.000 € s’instal·len bateries d’Ions de Liti de 48 kWh connectades a la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum. Per a aquesta inversió comptem amb una subvenció Next Generation de la Unió Europea de 15.600 €.

El cicle d’aportació/consum es divideix en dues clares fases:

  1. Hores del migdia. Aquí la producció és major que el consum de l’empresa i el sobrant s’acumula en les bateries. Una vegada completes les mateixes al 100%, si encara hi ha excedent, aquest s’injecta directament a la xarxa de la companyia elèctrica.
  2. Sol baix o de nit. La producció elèctrica de la planta fotovoltaica disminueix o desapareix. En aquests moments, l’energia elèctrica emmagatzemada en les bateries cobreix el consum necessari fins que aquestes s’esgoten, moment en el qual la xarxa de la companyia torna a cobrir les necessitats de l’empresa. 

Ràtio Anual d'autosuficiència

Gràcies a tot això, s’ha aconseguit que el ràtio anual esperat d’autosuficiència (percentatge d’energia consumida que prové directament de la producció fotovoltaica i de les bateries), passi del 60% al 92%.