Política de privacitat

Política de

Privacitat

1. Responsable del tractament

Identitat: ROCAMARROQUES I MARBRES, S.A. (d’ara endavant ROCAMAR)
CIF: A59046359
Domicili Postal: Torrent de Can Payàs, 7-11 · Pol. Ind. Pla d’en Coll · 08110 Montcada i Reixac
Telèfon: 935 646 553
E-Mail: rocamar@rocamar.es
Contacte DPD: rocamar@rocamar.es

ROCAMARROQUES I MARBRES, S.A., com a responsable del Lloc web www.rocamar.es, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE ) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat , integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

2. Finalitat del tractament

Les vostres dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

  • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web;
  • Remetre les comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la newsletter ;
  • Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;
  • Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari;
  • Utilitzar les vostres dades per contactar-vos, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la vostra opinió sobre el servei prestat i,
  • Notificar canvis, desenvolupaments importants de la política de privadesa, avís legal o política de cookies.

Podeu revocar en qualsevol moment el vostre consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a rocamar@rocamar.es.

D’acord amb la LSSICE, ROCAMAR no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebreu de ROCAMAR, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el vostre consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les vostres dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Les vostres dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerciteu el vostre dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Tot i això, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les vostres dades.

3. Legitimació del tractament

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment atorgat per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de marcatge de la casella corresponent a l’hora de recollir les dades.

El fet de no facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis de ROCAMAR.

4. Destinataris de cessions o transferències

ROCAMAR no duu a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. ROCAMAR només facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el vostre compte si hi pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de lusuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment ROCAMAR.

La informació que vostè ens proporcioni a través d’aquest lloc web serà allotjada als servidors de Cubenode System S.L., amb CIF B19578707 i domicili fiscal situat al carrer La truita, Edifici Victòria, portal 3, número 9, 5ºA, 18015, Granada. El tractament de les dades d’aquesta entitat està regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre ROCAMAR i aquesta empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre consentiment previ.

5. Drets de les persones interessades

Com a usuari-interessat, podeu sol·licitar l’exercici dels següents drets davant ROCAMAR presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a rocamar@rocamar.es, indicant com a Assumpte: “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:
• Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
• Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
• Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.
• Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o s’hi cessi.
• Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el futur tractament.
• Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que aquesta pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.
• Dret a no ésser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ésser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, teniu dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que els seus drets s’han vist vulnerats en relació amb la protecció de les seves dades (agpd.es).

6. Informació que recollim

Obtenim mitjançant formulari de registre la informació mínima i indispensable. En aquest formulari vostè facilitarà les dades següents: nom, correu electrònic i la seva consulta. 

Si contracteu un servei mitjançant la nostra pàgina web www.rocamar.es us demanarem que ens proporcioneu informació sobre vostè, inclosos el seu nom i dades de contacte.

A través d’aquesta Política de Privadesa us informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de ROCAMAR.

7. Mesures de seguretat

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. ROCAMAR ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen els requisits i les condicions d’integritat i seguretat establertes a la normativa vigent.

8. Canvis en la present política de privadesa

ROCAMAR es reserva el dret de modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

9. Legislació

A tots els efectes les relacions entreROCAMAR amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a què se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i els tribunals de Barcelona.