Dekton

Material molt fort tant per a interiors com exteriors

Infinites possibilitats de disseny amb els seus més de 40 colors a 9 col·leccions.

Dekton és una sofisticada barreja de més de 20 minerals extrets de la natura. Utilitza en la fabricació l’exclusiva tecnologia TSP, capaç de sinteritzar partícules minerals fent que aquestes enllaçin entre si.

Amb una garantia de 25 anys, atesa la seva elevada resistència per fer front a l’ús diari més intensiu, és un material molt fort davant les taques, els raigs UV, la ratllada i la calor del foc, a més de ser apte per a la seva ubicació tant a interiors com a exteriors.

Sinònim d’excel·lència en bellesa funcional per a qualsevol projecte arquitectònic, la seva polivalència el fa perfecte per a tot tipus d’aplicacions, fins i tot les més exigents, com ara façanes i terres.

Aplicacions dels nostres materials Dekton